.:: هشتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل ::.- اخبار همایش
تمدید مهلت ارسال مقالات و درخواست ارائه کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۹ | 
مهلت ارسال مقالات و هم چنین درخواست ارائه کارگاه در هشتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل تا پانزدهم اردیبشهت ماه 98 تمدید شد.
نشانی مطلب در وبگاه .:: هشتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل ::.:
http://oiciran.ir/find.php?item=1.20.25.fa
برگشت به اصل مطلب